Burgmeijer's Bouwbedrijf

Streekweg 17 1616AA Hoogkarspel 0228 -561439

Burgmeijer offertekopie

Privacyverklaring

Privacyverklaring
Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Wij houden ons dan ook aan de privacywet, uw gegevens zijn daardoor bij ons veilig. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle overeenkomsten , transacties en sitebezoeken, (burgmeijersbouwbedrijf.nl , abckozijn.nl , tuindeuren.nl) met Burgmeijer's Bouwbedrijf BV, Streekweg 17 1616AA Hoogkarspel, KvK: 36049248.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Burgmeijer's Bouwbedrijf BV verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen
- Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten)
- Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
- Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
- Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst en personeels administratie)

Doeleinden van verwerking
Burgmeijer's Bouwbedrijf BV verwerkt uw persoonsgegevens voor relatiebeheer, nieuwsbrieven, Uitvoering en afhandeling van uw overeenkomst order of bestelling en onze personeelsadministratie
Wij verwerken persoonsgegevens die nodig zijn om een overeenkomst met u te kunnen nakomen. Deze naw-gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u via een offerte of bestelformulier doorgegeven. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. O.a. een orderbevestiging, factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Wij bewaren deze informatie tot de opdracht is afgerond en tot de wettelijke bewaarplicht van zeven jaar. Bij het plaatsen van een bestelling mogen wij voor een goede afhandeling uw persoonsgegevens aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.
Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure. Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.
U kunt zich via onze websites voor onze nieuwsbrief opgeven, we sturen u dan zo nu en dan nieuws per e-mail. Middels de nieuwsbrieven kunnen wij volgen hoeveel mensen onze nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. We gebruiken hiervan alleen algemene informatie voor verbetering van onze nieuwsbrief. Afmelden kan via een link onderaan de nieuwsbrief. zodra een uitschrijving voor een nieuwsbrief is ontvangen, zullen wij de gegevens verwijderen.
Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens
Burgmeijer's Bouwbedrijf BV heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.
Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Burgmeijer's Bouwbedrijf BV haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Burgmeijer's Bouwbedrijf BV
Daarnaast gebruikt Burgmeijer's Bouwbedrijf BV uw gegevens om contact met u op te nemen om uw opdracht/bestelling te bespreken en eventuele aanpassingen en aanbiedingen te doen. (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).
Ontvangers van persoonsgegevens en verstrekking aan derden.
Burgmeijer's Bouwbedrijf BV verwerkt uw gegevens in een database. Deze is goed beveiligd volgens Europese normen. Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden. Dit is nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en ter nakoming van de gemaakte overeenkomst.
Met de “derden” waar Burgmeijer's Bouwbedrijf BV gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkings)overeenkomsten tot grondslag. Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.
De mogelijkheid bestaat dat wij onderzoek doen naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan Burgmeijer's Bouwbedrijf BV ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Burgmeijer's Bouwbedrijf BV kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

Gegevensbeveiliging
Burgmeijer's Bouwbedrijf BV maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.

Social Media
Wij hebben een social media button op onze website staan. Dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om berichten te delen. De social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US privacy Shield. Wij maken gebruik van: Facebook

Cookies
Burgmeijer's Bouwbedrijf BV maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:
Functionele cookies : Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.
Analytics cookies : Burgmeijer's Bouwbedrijf BV maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt Burgmeijer's Bouwbedrijf BV inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, die haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.
Bij Burgmeijer's Bouwbedrijf BV worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.
Links naar andere websites
Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Burgmeijer's Bouwbedrijf BV is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Burgmeijer's Bouwbedrijf BV vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken
Burgmeijer's Bouwbedrijf BV zal in geval van een datalek, dit direct melden aan ons internetbureau, die haar gegevens verder volgens de VGA meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Inzage, wissen rectificatie en bezwaar
U mag Burgmeijer's Bouwbedrijf BV vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Burgmeijer's Bouwbedrijf BV verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl
Wijzigingen

Burgmeijer's Bouwbedrijf BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen.
De meest recente privacyverklaring kunt u vinden op onze website:
burgmeijersbouwbedrijf.nl